Saturday, July 08, 2006

Gajim - Amarok script

Nedávno som sa rozlúčil s jabber klientom PSI, pretože ho nešlo ovládať klávesovými skratkami - bol to dobrý klienta ale táto vada bola z mojho pohľadu závažná. Nepožadujem od IM klienta veľa, ale ovládanie bez siahnutia na myš je pre mňa jedna z najdôležitejších vecí u IM klienta. Skúsil som Gaim, ale nejak ma po jednom dni presvedčil, aby som šiel ďalej. No a ďalej som narazil na Gajim ( pekný rekurzivný acronym: Gajim is a jabber instant messanger ). Má všetky vlastnosti dobrého IM klienta a naviac ide ovládať cez D-BUS pomocou gajim-remote, takže nie je žiadny problém z príkazovej riadky (skriptu) zistiť status, prepnúť status, otvoriť roaster/okno s novou správou atď.
Dnes som si precházal gajim wiki a našiel som tam okrem návodu ako vytvoriť meta-contact či premigrovať históriu správ z PSI i skript pre Amarok, ktorý mení status message v gajim-e podľa toho aká pesnička sa práve prehráva. Mal len jednu chybu, menil stále status na online i keď som mal iný status a nahradil pôvodnú away message správou o prehávanej pesničke. Preto som ho upravil aby zachovával status i pôvodnú away message a správu z amaroku len pripojil k pôvodnej.
Skript nájdete tu: Gajim-amarokNowPlaying.amarokscript.tar.gz

No comments: