Saturday, June 24, 2006

[P] Test reťazca na utf-8 znaky v PHP

if (preg_match('/^.{1}/us',$string,$matches) != 1)
printf('retazec nie je v utf-8')

Nájdené a zase stratené kdesi na http://php.net

No comments: